Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phùng Chí Kiên

Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
02213943589
c2phungchikien.hungyen@moet.edu.vn